Kleuren

KLEURONTWERP & KLEURGEVOEL

Over kleur valt niet te twisten zegt een spreekwoord ,daarom is kleur is een interessant onderwerp. HPR Schilders & Onderhoud kan u adviseren en het voor u inzichtelijk maken wat de functie,beleving van kleur is door bewust en doelgericht gebruik te maken van de zeggingskracht en betekenis van kleur. Verder kunnen wij een kleuradvies geven naar het gevoel van de klant b.v. hoe de kleuren en kleurcombinaties diverse sferen oproepen en hoe deze zich verhouden tot verschillende woonstijlen.